La primera directiva de Biden a la máquina de guerra